Çevre ve İSG

Çevre & İSG


  1. Tüm çevre ve ISG yasal düzenlemelerine uymak, yasaların dışında gereksinim ve konforu gözetmek, yasal düzenlemelerin gelişiminde katkıda bulunmak.
  2. İşlerin planlanması, yürütülmesi ve teslim sonrasında çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak, etkin bir çevre bilinci yaratmak, çevre kirliliğini önleme çalışmalarını sürdürmek ve sürekli iyileştirmek.
  3. Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmak, geri dönüşümlü ve çevre dostu ürünleri tercih etmek ve geri dönüştürülmesini sağlamak, değerlendirilemeyen atıkları en aza indirgemek ve bertaraf etmek.
  4. En az kirlilik ve iş ISG tehlikesi oluşturan proses ve iş ekipmanlarını seçerek tehlike ve kirliliği oluşmadan önlemek, en aza indirmek.
  5. İş sağlığı ve güvenliği konusunda oluşturduğumuz risk haritamızı ve el kitabımızı tüm çalışanlarımızla, tedarikçilerimizle ve ziyaretçilerimizle eğitim ve yönlendirmelerle paylaşıp birlikte hareket edilmesini sağlamak, düzenleyici ve önleyici faaliyetlerle süreci sürekli iyileştirmek.
  6. Taşeron ve müşterilerimizle “Sıfır iş kazası” hedefi ile hareket etmek.