Kurumsal İlke ve Politikalarımız

Politikalarımız


  1. KDC olarak en önemli kaynağımızın insan olduğunu biliyoruz. Fırsat eşitliği oluşturarak, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapmadan oluşturduğumuz çalışan profilimizin, takımdaş, yaratıcı düşünebilen, sürekli yenilik ve gelişime açık olmasına çalışıyoruz. Çalışan, tedarikçi ve müşterilerimiz arasında ortak bir hedef oluşturma, diyalog kurabilme, gözlem yapabilme, fikir üretme ve ifade ortamına sahip olabilme, başarıyı destekleyerek takdir etme, özgüven aşılama, ana hedeflerin alt hedeflere birlikte dönüştürülmesi yönetim olarak bu konudaki politikamızın açılımı.
  2. Bizim için her zaman öncelikli olan müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarına, öncelikle onu anlamaya çalışmakla başlayarak hizmet veririz. Müşterinin zihnindeki resmi algılayarak hayata geçirmek, bu konudaki inşaat ve mimari becerilerimizle bize büyük mutluluk vermektedir. Zamanı, kaliteyi, verimlilik ve maliyetleri optimize etmek , yeni teknolojiler kullanarak en iyi hizmeti vermek de müşterilerimize taahhüdümüzdür.
  3. Bilgi ve bilgi birikimi yönetimi de yönetim politikalarımızdan biridir. Bilgi birikiminin politika ve stratejilerimizi destekleyecek şekilde yönetilmesi, kayıt altına alınması , muhafaza edilmesi, paylaşılması ve değerlendirilip yorumlanmasının öneminin çalışanlar ve yönetim olarak farkındayız. Bilgi toplama adına yapılan her tür girişim ve faaliyetleri desteklemekte ve özellikle çalışanlarımızın kendi aralarında ve dünyadaki diğer meslektaşları ile bilgi paylaşımlarına destek vermekteyiz. Bu konuda gerek şirket içi gerek dışındaki eğitim, fuar ve organizasyonlara katılımları artırmayı firma kültürümüzün temellerinden biri olarak görüyoruz.
  4. Firma olarak işimizin yanında bu topraklara karşı sorumlu olduğumuzun da bilincindeyiz. Ülke olarak sorunlarımıza fayda getirecek, geleceğe ve gençliğe fayda sağlayacak sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da borcumuz olarak görüyoruz. Kurum kültürümüzün bir parçası olarak gördüğümüz eğitim, çevre, kültür ve spor alanındaki sosyal projelerde yer almaya devam edeceğiz. Sektör olarak da yaşam kalitesini yükseltmek de en önemli toplumsal hedefimizdir.