Sorumluluklarımız

KALİTE, SAĞLIK İŞ GÜVENLİĞİ & ÇEVRE POLİTİKASI

  is17428251659965

 1. Faaliyetlerini, çalışılan ülkelerdeki belirleyici ve düzenleyici kanunlar ve mevzuatlar ile KDC GRUP prensipleri çerçevesinde sürdürmek,
 2. İşverenin gereksinim ve beklentilerine azami düzeyde cevap verebilmek ve İşverene yüksek kaliteli ürün veya servis sunabilmek için büyük çaba göstermek,
 3. Çalışanların bilgi ve motivasyonunu arttırmak için gerekli sosyal ve çalışma ortamını hazırlamak,
 4. Teknik altyapısını, gelişen teknolojilere adapte etmek sureti ile bilgiye çabuk ulaşan bir sistem kurmak ve çalışan personelin bu gelişmeler konusunda ihtiyaç duyacakları eğitimi almalarını sağlayarak iş hayatında mutlu, performansı yüksek insan kaynakları oluşturmak,
 5. Entegre yönetim sisteminin şartlarına uymak, entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve sürekliliğini sağlamak,
 6. Maliyetlerimizi düşürmek ve bunu müşterilerimize yansıtmak
 7. Kararlılığımızı yükseltmek ve bunu şirket yatırımcılarına ve çalışanlarına yansıtmak,
 8. Kalite sisteminin etkinliğini sağlayarak iş verimliliğini arttırmak,
 9. İşlerin planlanması ve yürütülmesi aşamasında çevreye zarar verecek etkileri en aza indirecek önlemleri almak ve etkin bir çevre bilinci yaratmak. Çevre kirliliğini önleme çalışmalarını sürdürmek ve devamlı iyileştirmek,
 10. Çevreyi korumak ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak atık kaynaklarını minimum düzeye indirmek, ortaya çıkan atıkların mümkün olduğunca yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini sağlamak, değerlendirilemeyen atıkları uygun yöntemlerle çevreye zarar vermeden yok etmek,
 11. Çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği için kazalara yol açabilecek muhtemel risk noktalarını tespit etmek, gereken bütün tedbirleri eksiksiz alarak tehlike kaynaklarını önlemek veya azaltmak, bunların önüne geçebilmek için düzeltici faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak ve şirketin işçi sağlığı ve iş güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
 12. Çalışanların çalışmalarını “sıfır iş kazası“ prensibine göre gerçekleştirilmesini sağlamak.